Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Inschrijven
Info
Gebruik het formulier om uw school en spelers aan te melden. Zorg er voor dat de gegevens correct zijn ingevuld. 

De inschrijving sluit op 
11 februari 2022

Denk bij het invullen en indelen van de teams om de leefdtijd bepalingen!
Klik hier


‌Let op! Tijdens ons toernooi mogen bij 6 x 6 er maximaal 10 spelers worden ingeschreven.
‌Gaat het team door naar de regio finale dan stelt de KNVB maximaal 8 spelers. 
Spelers opgaveformulier 2022
Print dit formulier ‌(na invullen / voor versturen)
Spelers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ondergetekende verklaart, dat onderstaande spelers leerlingen zijn van de genoemde school en dat de geboortedata kloppen met de onder zijn berusting zijnde gegevens.
Schoolgegevens
Correspondentie
Naam en mobiel telefoonnummer van de degene met wie de correspondentie over ALLE teams moet worden gevoerd:
Afdeling (JB 8X8 / MB 8X8 / JO 6X6 / MO 6X6 / MJO 6X6
Gegevens van de leid(st)er (tijdens het toernooi van groot belang voor de organisatie)
Bedankt voor je bericht. We nemen indien nodig zo snel mogelijk contact met je op.

‌Met vriendelijke groet,
‌Team Schoolvoetbal Den Helder 
Verstuur
Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: