Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Leeftijd bepalingen
‌2022
Leeftijd bepalingen
Er kan ingeschreven worden in diverse categorieen te weten:
‌Een mix van Jongens en meisjes is toegestaan bij JB en de JO en MJO!

JB 8X8. Jongens bovenbouw groep 7 en 8.  Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 7 en 8 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2009. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. "zittenblijvers'). Deze zijn geboren op of na 1 oktober 2008. 

MB 8X8. Meisjes bovenbouw groep 7 en 8.  Speelgerechtigd zijn teams van meisjes die in groep 7 en 8 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2009. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. "zittenblijvers'). Deze zijn geboren op of na 1 oktober 2008.

JO 6X6. Jongens onderbouw groep 5 en 6. Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 5 en 6 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2011. Er mag 1 kind mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder is (z.g.n. "zittenblijvers'). Deze zijn geboren op of na 1 oktober 2010.

MO 6X6. Meisjes onderbouw groep 5 en 6. Speelgerechtigd zijn teams meisjes die in groep 5 en 6 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2011. Er mag 1 kind mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder is (z.g.n. "zittenblijvers'). Deze zijn geboren op of na 1 oktober 2010. 

MJO 6X6
‌Leerlingen basisonderwijs (Zestal) die op 1-10-2013 zijn geboren (groep 3 en 4)
‌Een team mag maximaal uit 8 spelers bestaan er mag doorlopend gewisseld worden. Geen dispensatie mogelijk!

‌Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: