Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Leeftijd bepalingen
‌2025
Leeftijd bepalingen
Er kan ingeschreven worden in diverse categorieen te weten:
‌Een mix van Jongens en meisjes is toegestaan bij JB en de JO en MJO!

JB 8X8 2025
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2012. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2011
Gemengd spelen
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan. Deze teams dienen dan ook als jongens teams ingeschreven te worden.
In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB* heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 13 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat doorwisselen is toegestaan van 5 spelers.

MB 8X8 2025. (Alleen meisjes!)
Speelgerechtigd zijn teams van meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2012. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2011
Gemengd spelen
Is niet toegestaan! Bij de MB spelen alleen meisjes in een team!
In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB* heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 13 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat doorwisselen is toegestaan van 5 spelers.

JO 6X6 2025. 
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2014. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2013. Deze regel wijkt af voor wat de KNVB** heeft gesteld bij de regio finales.
Gemengd spelen
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan. Deze teams dienen dan ook als jongens teams ingeschreven te worden.
In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB* heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 11 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat door wisselen is toegestaan van 5 spelers.

MO 6X6 2025. (Alleen meisjes)
‌Speelgerechtigd zijn teams van meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2014. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2013
Gemengd spelen
Is niet toegestaan! Bij de MO spelen alleen meisjes in een team!
In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB* heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 11 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat doorwisselen is toegestaan van 5 spelers.


MJO 6X6 2025.
‌Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2016.
Gemengd spelen
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens of meisjes of gemengd bestaan. De schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 11 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat doorwisselen is toegestaan van 5 spelers.
‌Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2015

‌Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.

de KNVB*
Indien een team zich plaatst voor de Regio finale zal deze moeten voldoen aan de KNVB reglementen!
Bij 8 tegen 8 (JB en MB) mogen er maximaal 3 spelers per wedstrijd worden door gewisseld! Dus niet zoals wij als schoolvoetbalcommissie maximaal 5 spelers!
Bij 6 tegen 6 (JO en MO) mogen er maximaal 2 spelers per wedstrijd worden door gewisseld. Dus niet zoals wij als schoolvoetbalcommissie maximaal 5 spelers!

de KNVB**
Indien een team zich plaatst voor de Regio finale zal deze moeten voldoen aan de KNVB reglementen!
Bij 6 tegen 6 (JO en MO) mag er 1 kind meedoen per team die maximaal 1 jaar ouder is. Dus niet zoals wij als schoolvoetbalcommissie hebben aangegeven 2 spelers!


Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: