Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Zo begon het
Zo begon het
April 1927
In het Algemeen Militair Tehuis in de Spoorstraat vindt een vergadering plaats waarbij vertegenwoordigers van verschillende onderwijsinrichtingen in Den Helder aanwezig zijn. De vergadering staat onder leiding van de heer D. Kort, vertegenwoordiger van de Noord Hollandse Voetbalbond. In vele grote steden bloeit het schoolvoetbal op. Vanwege dat succes wordt besloten ook in Den Helder het schoolvoetbal in te voeren.

April 1936
De eerste krantenknipsels uit het archief van het Regionaal Archief Alkmaar dateren van 9 april 1936. Op zaterdag 11 april doen ruim vijfhonderd scholieren doen mee aan het toernooi. De wedstrijden worden gespeeld op de complexen van HRC, Helder en Heldersche Boys. Het kampioenschap verliep niet helemaal vlekkeloos. Door zeer ongunstige weersomstandigheden moesten wedstrijden op 21 april 1936 tot drie keer toe worden uitgesteld. Ook in 1936 was het schoolvoetbaltoernooi afhankelijk van giften en aangeboden prijzen.

De winnaars:
Afdeling A: O.L. school no. 4 (Middenstraat)
Afdeling B: Centraal 7e leerjaar II
Afdeling C: Ambachtsschool II
Afdeling D: R.H.B.S. I

Maart 1937
Aan deze editie in de Paasvakantie nemen 48 teams met ruim 500 voetballers deel. Zelfs flinke jongens uit Anna-Paulowna zijn aanwezig. Zij fietsen drie dagen achtereen heen en weer naar Den Helder. Dat is nog eens liefde voor de sport!

17 april 1942
Uit de krant: ‘De jongens werken hard en zoo vol vuur dat als een overtreding door den scheidsrechter wordt gemist, de spelers zelf den bal reeds grijpen om de vrije schop of dergelijke te nemen (…)’. Een aantal spelers valt op, schrijft de krant. ‘De linksbinnen van school 17, Henk de Vries, en zijn vriendje op de rechterwing, Piet Bakker. Henk de Vries scoorde drie doelpunten, de midvoor Karel Puhl fabriceerde in één uur tijd negen doelpunten. Het was geen wonder dat hij van meester Sinpjewel een extra pluim kreeg (…)’.

‌De heer Van den Trap, oud-raadslid van de gemeente Den Helder, verblijdde de organisatie met een gift van ƒ 1,-. Het Hollands Noorderkwartier doneerde drie medailles.

Maart 1953
De gemeente Den Helder verleent een subsidie voor het schoolvoetbal van ƒ 80,-, Anna Paulowna draagt ƒ 25,- bij en Wieringen stelt ƒ 10,- beschikbaar aan de organisatie.

1967
In het archief is te vinden dat het bestuur in 1967 bestaat uit: A. Eggens (voorzitter), J.A. Zegel (penningmeester), H. Haringa (secretaris), J. Fijnheer (lid), A. Wijker (lid) en T. Rijkers (lid).

Circa 1975 - 2000
Rein Huisman is 25 jaar secretaris van het schoolvoetbal geweest. Andere bestuurders waren onder meer Jan Akkerman, Albert Bakker, Willem Lohrengel, Bram de Groot, Hans Brandsma, Hedde Abbenes, Co Zegel (†), de heer Rijkers (†).

2000 - 2010
Na het afscheid van Rein Huisman, de spil van het schoolvoetbal, nodigen verschillende leerkrachten Sport Service Den Helder en afgevaardigden van FC Den Helder, HCSC en JVC uit voor een vergadering. Besloten wordt om een nieuwe schoolvoetbalcommissie samen te stellen. Bram de Groot blijft aan als voorzitter. In 2010 neemt Chris Split de voorzittershamer over.
‌‌
April 2007
‌Dit jaar spelen 136 teams mee aan het schoolvoetbal toernooi in 7 verschillende catagorien. 1276 kinderen spelen mee met het toernooi. 

A‌pril 2008
‌Dit jaar inschrijving van 1255 kinderen. verdeeld over 131 teams.
‌De kinderen kregen toen nog de bekende sportkoeken.
‌Winnaars:
‌Jongens 11 tal: Kon. Julianaschool 1
‌Gemengd 7 bovenbouw: Tuindorpschool 2
‌Gemengd 7 onderbouw: De Fontein 7
‌Jongens 7 bovenbouw: Prinses Margrietschool 3
‌Jongens 7 onderbouw: De Fontein 5
‌Meisjes 7 bovenbouw: Eben Haezer 5 
‌4 tallen L4: Schoterduijn 9

A‌pril 2009
‌Hier zagen we een behoorlijke terug loop met de inschrijvingen.
‌124 teams en 1192 kinderen.
‌Jongens 11 tal: Kon. Julianaschool 1
‌Gemengd 7 bovenbouw: Vogelwei 1
‌Gemengd 7 onderbouw: Comenius 1
‌Jongens 7 bovenbouw: JP Thijsseschool 1
‌Jongens 7 onderbouw: Drietand 4
‌Meisjes 7 bovenbouw:  Prinses Margriet 4 
‌4 tallen L4:  Eben Haezer 6


2 april 2013
De schoolvoetbalcommissie wordt een stichting. Dit maakt het voor de organisatie mogelijk sponsors aan zich te binden. Daardoor hoeft geen inschrijfgeld meer aan scholen gevraagd te worden. Tot op de dag van vandaag kunnen kinderen door de giften van sponsors kosteloos deelnemen aan het evenement.

2017
De commissie bestaat momenteel uit tien personen, welke al vele jaren actief zijn. Dit zijn: Chris Split (voorzitter), Ron van der Graaf (secretaris), Bert Post (penningmeester), Linda van Duivenbooden (sponsorzaken), Hans Verhoef (lid), Frits Martens (lid), Jessica Glasbergen (lid), Ossip Wijker (lid), Jan Wolthuis (lid) en Rob Bartels (lid).

2020
‌De schoolvoetbalcommissie is van samenstelling veranderd. Jessica Glasbergen en Ossip Wijnker hebben de commissie verlaten. Daarmee beindigd ook de samenwerking met Sport service Den Helder. Als nieuwe leden treden Patrick Been en Sandra van Duivenbooden toe tot de commissie.

Corona virus 2020 en 2021
‌In 2020 en 2021 heeft de schoolvoetbalcommissie het schoolvoetbal moet afgelasten i.v.m. het COVID-19 Corona virus.

‌2022
‌Na 2 jaar afwezigheid is er dan eindelijk weer schoolvoetbal. 114 teams schreven zich in. De commissie heeft afscheid genomen van Linda en Sandra van Duivenboode. Toegetreden is Nancy Jasper in de plaats van Linda en Marian Koorn voor Sandra.
Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: