Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Programma
‌ JB 8X8, JO 6X6
Programma
MEDEDELING BEGELEIDERS

Begeleiders dienen zich voor aanvang van de eerste wedstrijd, op alle woensdagen, te melden bij het wedstrijdsecretariaat!


Vergeet niet na iedere wedstrijd de uitslagkaart bij de scheidsrechter te controleren en te ondertekenen!

Jongens Bovenbouw 8X8 groep 7 en 8 2025
‌Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2012. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2011
Gemengd spelen
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan. Deze teams dienen dan ook als jongens teams ingeschreven te worden.
In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB* heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 13 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat doorwisselen is toegestaan van 5 spelers.

Jongens Onderbouw 6X6 Groep 5 & 6 2025.
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2014. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2013. Deze regel wijkt af voor wat de KNVB** heeft gesteld bij de regio finales.
Gemengd spelen
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan. Deze teams dienen dan ook als jongens teams ingeschreven te worden.
In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB* heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 11 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat door wisselen is toegestaan van 5 spelers.
JB. JONGENS BOVENBOUW 8x8.
‌JO. Jongens ONDErbouw 6x6.
 In de linker groene  kolom staan de bepalingen! Denk erom de teams worden op leeftijd geselecteerd en niet in welke groep ze zitten!‌
JB 8X8  
Woensdag  maart 2025
Woensdag   april 2025 
woensdag april 2025
JO 6X6 
‌ 
Woensdag  maart 2025
Woensdag  april 2025
Woensdag  april 2025
Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: