Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Even voorstellen
Hans Verhoef
 Wat is je naam en je functie?
Mijn naam is Hans Verhoef. Mijn functie is het maken van het Toernooi Programma en zitting in de Wedstrijdleiding Streepjesberg (FC Den Helder)

Wat doe je in je dagelijks leven?
Ik was werkzaam als burger op het marine bedrijf. Op dit moment geniet ik van mijn  Pensioen. !!!

Vanaf wanneer ben je betrokken bij het schoolvoetbal?
Ik had van mijn 10e jaar al wat met het schoolvoetbal eerst als speler zelf, vervolgen als trainer/coach van zoons.
En na het stoppen (2006) als wedstrijd organisatie van Rein Huisman werd ik door mijn club FC Den Helder aangeven als vervanger wat ik toen in 2007 samen met Ron van der Graaf heb opgepakt.

Waar bestaan je werkzaamheden uit?
Uitnodigen van de scholen, Programma opzet maken, scheidrechters werven/coördineren, Programma’s mailen naar de scholen,
Wedstrijdleiding op de toernooi dagen.


Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: