Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Algemeen Reglement
Algemeen Reglement Schoolvoetbal

Van iedere school moet ten minste een volwassen begeleider aanwezig zijn bij het omkleden en spelen van een team.

Leerlingen die op medisch advies niet mee mogen doen aan het onderwijs in de lichamelijke oefening, mogen niet deelnemen aan het toernooi.

Een speler mag alleen uitkomen voor het team waarvoor hij is opgegeven en moet leerling zijn van de school tijdens het toernooi.

Wijzigingen in een team kunnen alleen voor de allereerste wedstrijd worden gemeld bij de commissie, hierna zijn geen wijzigingen meer mogelijk in een team.

Voor achttallen  mogen maximaal 11 spelers worden opgegeven, voor zestallen maximaal 8 spelers. 

Scholen dienen de teams door te nummeren.

De Stichting Schoolvoetbal Den Helder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, het kwijtraken en/of achterlaten van goederen tijdens het toernooi.

De commissie behoudt zich het recht voor, teams die niet aan de bepalingen voldoen, van deelname uit te sluiten. Zij kan teams in een andere afdeling plaatsen dan waarvoor ze zijn opgegeven.

De leider van ieder team is verplicht zich voor de eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

De buitenspelregel: Wordt in alle afdelingen niet toegepast!!

De eindstand in de poule: Wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten, is dit gelijk dan beslist het onderlinge resultaat. Is dat ook gelijk, dan geldt het doelsaldo. Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten. Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van strafschoppen. 

De volgorde van de beste Nr3. Wordt bepaald door de wedstrijdpunten te delen door de gespeelde wedstrijden, is dit gelijk, zie dan het vorige punt vanaf het doelsaldo.

Bij een gelijkspel: In de kruisfinale en finale wedstrijden beslissen Strafschoppen ieder team neemt 5 strafschoppen. Is het dan nog gelijk gaan we door om en om tot dat er een beslissing is verkregen.

‌Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.

‌Alle belangstellende dienen buiten de omheining van de speelvelden te blijven. 

Waar de bepalingen en reglementen niet in voorzien beslist de toernooileiding!
Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: