Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Reglement
6 tegen 6
6 tegen 6
                         Spelregels KNVB Schoolvoetbal 6 tegen 6

De wedstrijden worden gespeeld op een kwart speelveld.

‌‌Aftrap. Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld er kan niet direct
‌gescoord worden. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.

De buitenspelregel. Deze is niet van toepassing!

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper
‌worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt er een waarschuwing
‌gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen
‌meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die via de (scheen, knie, boven
‌lichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal. De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of
‌te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden
‌genomen.

Hoekschop: Worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal
‌in te dribbelen of in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander moet op minimaal vijf meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het
‌midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan niet direct gescoord
‌worden vanaf de aftrap.

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Passen en / of schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. Nadat de bal is in gedribbeld kan er worden gescoord door de speler die In dribbelt.

Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen worden door de bal in te dribbelen, in te passen of te schieten. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Overtreding/Scoringskans: Bij een overtreding wordt er altijd een directe vrije bal door de tegenpartij genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. Bij het ontnemen van een scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij een strafschop.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke
‌spelhervatting.

Speeltijden: 2 x 10 Minuten of 1 x 20 Minuten *

Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Begeleiding 6 x 6: De wedstrijd staat onder leiding van een pupillenscheidsrechter
‌van minimaal 13 jaar.
‌‌  
KNVB regel: Er is geen max. aan het aantal spelers per team, echter per wedstrijd mogen max. 8 spelers actief meedoen. Doorwisselen: Is toegestaan per team maximaal 2 spelers bij 6x6. Deze regel geldt voor de KNVB regio Kampioenschappen.
Voor ons toernooi geldt het volgende: In tegenstelling tot de reglementen van de KNVB heeft de schoolvoetbalcommissie besloten dat er maximaal 11 spelers per team mogen worden ingeschreven en dat doorwisselen is toegestaan van 5 spelers.‌

 


‌‌
      De Schoolvoetbal Commissie.
Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: