Stichting ‌Schoolvoetbal
‌DEN HELDER
Reglement 
8 tegen 8
8 tegen 8
 8 TEGEN 8
                     Spelregels KNVB Schoolvoetbal 8 tegen 8

* De wedstrijden worden gespeeld op een half speelveld.

‌* Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld er kan direct
‌   gescoord worden. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.

‌*  De buitenspelregel. Deze is niet van toepassing!

‌* Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper
‌   worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt er een waarschuwing
‌   gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen
‌   meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die via de (scheen, knie, boven
‌   lichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.   
‌                 
* Achterbal. De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of
‌   te  schieten.De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden
‌   genomen.

‌* Hoekschop: Worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal
‌   in te dribbelen of in te passen. In beide gevallen, na in dribbelen of inpassen, mag
‌   er direct worden gescoord door de speler. Die de hoekschop neemt de
‌   tegenstander moet minimaal op vijf meter afstand nemen.

* Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het
‌  midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord
‌  worden vanaf de aftrap.

* Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. 2 x dient de  bal
‌  door de betreffende speler gespeeld te worden. (dribbelen). 
‌ ‌ Nadat de bal is in gedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die in
‌  dribbelt.

* Vrije bal: Een vrije bal mag gepast, in gedribbeld, of geschoten worden.

* Overtreding/Scoringskans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de 
‌  tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een scoringskans zal er een strafschop
‌  worden toegekend. Strafschop bij 8 x 8 (9 meter) 

* Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke
‌   spelhervatting.

* Door wisselen: Is toegestaan per team geldt maximaal 11 spelers bij (8 x 8) 

* Speeltijden: 2 x 10 Minuten of 1 x 20 Minuten *
   Kruis en Finalewedstrijden - 24 minuten of 2 x 12 Minuten per wedstrijd. *

* Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

* Begeleiding 8 x 8: De wedstrijd staat onder leiding van een pupillenscheidsrechter
‌   van minimaal 13 jaar.
          De Schoolvoetbal Commissie.
Schoolvoetbal Den Helder wordt ondersteund door:
Contact
Stichting schoolvoetbal       
‌Den Helder
‌‌Klik hierRegio
Ons voetbal toernooi valt onder Schoolvoetbalregio West 1 - Noord. West 1 - Noord bestaat uit 14 regio’s. Ca. 43 plaatsen doen hieraan mee.Nadat alle plaatselijke toernooien zijn gespeeld worden de kampioenen van categorie JB 8X8 en MB 8X8; JO 6X6 en MO 6X6worden  afgevaardigd voor de Regio finales. 
Website powered by: